ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

0
1628
views
ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานจำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในอวุโส จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนขนถุงไปรษณีย์ จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบบริการ จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่ง พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา

6.ตำแหน่ง พนักงานกฎหมายและบริหารสัญญา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ http://www.thpd.co.th/career.php ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้