มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย จำนวนหลายอัตรา

0
3525
views
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครงงานราชการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รับสมัครงานราชการมหาวิทยาลัย

: วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมพิเศษ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์
ชื่อตำแหน่งงานมหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมพิเศษ)
อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วครา 1,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตเเพทย์
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ

1. จัดเตรียมยูนิตทำฟัน และบริเวณทำงานให้สะอาดพร้อมสำหรับปฏิบัติงานและจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงาน
2. จัดเตรียมแฟ้มเวชระเบียน ฟิล์ม ทันตอุปกรณ์และวัสดุ ให้พร้อมสำหรับ
การรักษา
3. ต้อนรับ อำนวยความสะดวก และช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์
4. ทำการนัด เลื่อนนัด พร้อมติดตามการรักษาของผู้ป่วย
5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และช่วยทำซับพลายของคลินิกทันตกรรมพิเศษ
ในวันพุธ
6. ช่วยสอน แนะนำนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ในการฝึกภาคปฏิบัติคลินิก
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : ช่างทำฟัน(คลินิกทันตกรรมพิเศษ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง : ช่างทำฟัน(คลินิกทันตกรรมพิเศษ)
อัตราเงินเดือน : 10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านทันตกรรม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ

1. เทเเบบพิมพ์ฟัน
2. งานซ่อมแซมฟันปลอมฉุกเฉิน
3. ลงบันทึกส่ง-รับงานแลป จัดเก็บงานแลปใส่ตระกร้าทันตแพทย์ และติดตามงานแลปของทันตแพทย์
4. จัดเก็บเอกสารและตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ
5. ส่งเทพิมพ์ฟันให้ซัพพลายกลางคลินิกฯ ทำความสะอาด
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :

 

3. ชื่อตำแหน่ง : อาจาย์ (สอนภาษา)  พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (สอนภาษา)
อัตราเงินเดือน : 31500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

 

รายละเอียดงานราชการเพิ่มเติม http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment