ม.มหาสารคาม รับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยจำนวนมาก

0
2282
views
หางานมหาสารคาม
หางานมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา
งานมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 เมษายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ (1353)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มีนาคม 2561 – 30 เมษายน 2561

 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (1420)
คณะเทคโนโลยี
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561

อาจารย์ (230011)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (239)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561

อาจารย์ (206013)
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (204002)
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (310002)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (353)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 04 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561

บุคลากรปฏิบัติการ (290112)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 – 27 เมษายน 2561

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (290125)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 – 27 เมษายน 2561

อาจารย์ (1385)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 03 เมษายน 2561 – 23 เมษายน 2561

อาจารย์ (1038,1240)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561

อาจารย์ (88)
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 02 เมษายน 2561 – 20 เมษายน 2561

พยาบาลปฏิบัติการ (207166)
คณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 2561

หางานมหาสารคาม

รายละเอียด งานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://bit.ly/2y3A2FM

 

หางานมหาสารคาม