บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

0
5231
views
งานเอกชน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน

1. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ จำนวน 2 อัตรา
 2. วิศวกรอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา
 3. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
 4. ช่างแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล – ต้นกำลัง จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิทยาศาสตร์ (R&D) จำนวน 1 อัตรา
 7. Business Application Support จำนวน 1 อัตรา
 8. Web Developer จำนวน 1 อัตรา
 9. Software Developer จำนวน 1 อัตรา
 10. วิศวกรส่งเสริมนวัตกรรมและโมเดิร์นไนซ์ จำนวน 2 อัตรา
 11. วิศวกรออกแบบเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 12. วิศวกรออกแบบเครื่องกลอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
 13. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมนวัตกรรมและโมเดิร์นไนซ์ จำนวน 1 อัตรา
 14. ช่างเทคนิควิศวกรรมอาหาร จำนวน 2 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
 16. Business Application Support จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่ Business Intelligence จำนวน 1 อัตรา
 18. Venture Capital Manager จำนวน 1 อัตรา
 19. Strategy Manager จำนวน 1 อัตรา
 20. วิศวกรการบรรจุ จำนวน 1 อัตรา
 21. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 22. Motion Graphics Designer จำนวน 1 อัตรา
 23. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 24. วิศวกรการบรรจุ จำนวน 1 อัตรา
 25. เจ้าหน้าที่บำบัดน้ำทิ้ง จำนวน 1 อัตรา
 26. วิศวกรระบบบริหารคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
 27. เจ้าหน้าที่สนับสนุนแนวปฏิบัติทางการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 28. Business Management Manager จำนวน 1 อัตรา
 29. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร จำนวน 1 อัตรา
 30. นักวิเคราะห์การเงิน จำนวน 1 อัตรา
 31. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 32. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประชาสัมพันธ์ ) จำนวน 1 อัตรา
 33. เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
 34. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 35. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Beverage) จำนวน 1 อัตรา
 36. Business Application Support จำนวน 1 อัตรา
 37. และตำแหน่งอื่นๆ ที่มากมาย สนใจสมัครงานกับ บริษัท
วิธีการรับสมัครงาน

สมัครได้ที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สมัครงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด http://recruit.boonrawd.co.th/

Facebook Comments