งานราชการ

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานด้วยการเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีสำรองในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงาน 1.ตำแหน่ง สถาปนิก (ปริญญาโท) 2.ตำแหน่ง สถาปนิก (ปริญญาตรี) 3.ตำแหน่ง วิศวกร (โยธา) 4.ตำแหน่ง วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) 5.ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้า) 6.ตำแหน่ง นิติกร 7.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) 8.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) 9.ตำแหน่ง พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 10.ตำแหน่ง บุคลากร 11.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 12.ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน 13.ตำแหน่ง ช่างเทคนิค...
งานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่ปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาตร์) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท 2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2...
งานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานราชการ -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา -มีความรู้ความสามารถทาง้านคอมพิวเตอร์   การรับสมัครงานราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ...
สอบราชการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ (วันที่ 28 ส.ค.-15 ก.ย. 2560)

ช่วงนี้มีการเปิดสอบงานราชการหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน หลายตำแหน่ง และหลายอัตรา ให้ผู้ที่จะสอบงานราชการ เตรียมตัวในการสอบไว้เป็นอย่างดีในการสอบ อย่างเช่นงานราชการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทางเพจได้รวบรวมรายละเอียดไว้แล้งดังต่อไปนี้ ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) จำนวนอัตราว่าง 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท ทั้งนี้อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท...
งานธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิป.ตรี ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตำแหน่ง : ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales) หน้าที่และความรับผิดชอบ - แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์ ให้บรรลุตามเป้าหมาย (KPI) -  เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบงาน - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ สร้างสัมพันธภาพและความประทับใจในการใช้บริการของธนาคาร - ปฏิบัติงานประจำออฟฟิศ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามที่ธนาคารกำหนด คุณสมบัติ - อายุไม่เกิน 27 ปี - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา...
สอบตำรวจ งานราชการ

อัพเดท!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ ทั้งชาย/หญิง จำนวน 790 อัตรา

มาอัพเดท!! การเปิดสอบตำรวจกันค่ะ ประกาศเป็นที่แน่ชัดแล้วเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครสอบตำรวจ ของแต่งละตำแหน่ง พร้อมระบุสายสอบที่สามารถเลือกที่นั่งสอบข้อเขียนได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำรวจดังนี้ 1.รอง สว. (สอบสวน) จำนวน 100 อัตรา คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง -เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย -วุฒิ ปริญญตรีทางนิติศาสตร์ -อายุ 18-35 ปี -สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนด 2.นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) จำนวน...
งานธนาคาร

KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัคร Call Center (ภาษาไทย) *ไม่มีงานขาย*

  KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัคร Call Center (ภาษาไทย) *ไม่มีงานขาย* งานนี้ทำอะไรบ้าง? >> แนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยใหักับลูกค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆของ KBank Contact Center >> รับฟังปัญหาข้อข้องใจและช่วยเหลือลูกค้าอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด >> ย้ำ! ไม่มีงานขายใดๆทั้งสิ้น เน้นบริการล้วนๆ คุณสมบัติ >> อายุ 22-34 ปี จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี >>...
สอบราชการ

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายอัตรา!!

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อไปปฏิบัติงานในส่วนกลาง รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งและรายละเอียดงานที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา 2. งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2...
งานราชการ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองทัพอากาศในส่วนของ กรมสารบรรณทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมสารบรรณทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนล่ะ 11,280 บาท/เดือน ค่าครองชีพพิเศษเดือนล่ะ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยการ สาขาการบัญชี -เพศชาย/ เพศหญิง   2.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน...
งานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 32 อัตรา ( 1-22 กันยายน 2560 )

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับงานราชการ กรมป่าไม้ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา อัตราเงินเดือน  11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ -ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป   2.งานราชการ ตำแหน่งช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวนอัตราว่าง 13 อัตรา อัตราเงินเดือน  11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...