งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 17 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่กำหนด   2.ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์   3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน...
งานราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร 2.ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างโลหะทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน 3.ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -...

ลือแซดทั้งจังหวัด!! สอบราชการไม่โปร่งใส แพ้ตั้งแต่ในมุ้ง-เหตุล็อกตำแหน่งให้’เด็กนาย’

วันที่ 28 มีนาคม กำลังเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อมีการแชร์ข้อความการสนทนาผ่านไลน์ ในลักษณะเป็นการคุยให้กำลังใจ และตัดพ้อถึงกระบวนการรับสมัครงานของส่วนราชการในจังหวัดน่านที่ไม่โปร่งใส โดยข้อความพูดคุยในลักษณะความไม่ชอบมาพากลของการรับสมัครงาน ซึ่งสำนักงานจังหวัดน่านมีการประกาศรับสมัครไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 และมีเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์แจ้ง 2 รายในผู้สมัครว่า ไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากว่าตำแหน่งนี้ได้จัดวางไว้ให้เด็กของผู้บริหารจังหวัดน่าน และตัดพ้อระบบงานราชการที่ไม่มีเส้นไม่ได้งาน ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อไปยังผู้สมัคร 1 ราย ที่เข้ารับการประเมินรอบ 2 ได้เปิดเผยข้อมูลแต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ โดยเล่าว่า...
งานราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน 80 อัตรา

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน 80 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 80 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย...

ครม.อัดฉีด “โครงการไทยนิยม” หมู่บ้านละ 2 แสน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ครม.อัดฉีดหมู่บ้านละ 2 แสนดัน “โครงการไทยนิยม” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกำหนดรูปแบบโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ...
สอบราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 12 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ศูนย์รับสมัครสอบ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ คลิก:ไฟล์การรับสมัครงาน

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล ปี2561

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561 จำนวน 14 อัตรา รายละเอียดการสมัคร และกำหนดการรับสมัคร ดูได้จากเอกสารดาวน์โหลด ดังนี้ รับสมัครผ่านระบบ online เท่านั้นที่ https://nursepolice.job.thai.com ติดตามประกาศต่างๆได้ที่ https://nursepolice.thaijobjob.com ตั้งแต่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2561 (สำหรับบุคคลทั่วไปรับผ่านระบบ TCAS เท่านั้น) รายละเอียดดังนี้:  ประกาศรับสมัครฯ นศพต.ปีการศึกษา 2561...

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 60 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการ อ่านได้จากเอกสารดาวน์โหลด จำหน่ายใบสมัคร จำหน่ายที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดทาง website : www.nursepolice.go.th การรับสมัคร มาสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่...
สอบราชการ

ด่วน!! กำหนดการสรรหาบุคคลสอบบรรจุ(ครูผู้ช่วย) สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ!! ร่างกำหนดการสรรหาบุคคลสอบครูผู้ช่วย ทั่วไป สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังนี้ ในการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทั่วไป ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดวันและเวลาไว้ดังนี้ ประกาศรับสมัคร : วันที่ 21 มีนาคม 2561 รับสมัคร: วันที่ 28 มีนาคม - 3 มีนาคม...
สอบราชการ

ประกาศ!!! หลักสูตรสำหรับอบรมของครู สพฐ.ชุดแรก 126 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรองของ สพฐ. (โดยสถาบันคุรุพัฒนา)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดแรก 126 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรองของ สพฐ. (โดยสถาบันคุรุพัฒนา) รายละเอียดดังนี้     เว็บไซต์ที่สามารถเข้าดูได้มี 3 เว็บดังนี้ 1. http://hrd.obec.go.th/ 2. http://training.obec.go.th/ 3. https://www.facebook.com/teacherhrd/