งานราชการ สอบราชการ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 24 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  1 อัตรา 2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  3 อัตรา 3.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 อัตรา 4.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ  7 อัตรา 5.งานราชการ...
งานราชการ สอบราชการ

สำนักงบประมาณ เปิดสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา -มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน   2.พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา -มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน   การรับสมัครงานราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน...
สอบราชการ งานราชการ

เปิดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ รับสมัคร 22-28 พ.ย.นี้

เปิดปฏิทินสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร 22-28 พ.ย.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) และ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่...
สอบราชการ งานราชการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา!!

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตำแหน่งเปิดรับสมัครงานธนาคาร 1.งานธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์อาวุโส จำนวน 14 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) - คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป - เป็นผู้ประเมินหลักระดับชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันสมัครบัตรยังไม่หมดอายุ) - มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สินไม่น้อยกว่า...
งานราชการ สอบราชการ

มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง (โบนัสประมาณ 6-7 เดือน)

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทย จัดจำหน่ายมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก จำนวนพนักงานทั้งสิ้นกว่า 6,000 คน และต้องผู้ร่วมงานที่ต้องการประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเรา รายละเอียดดังนี้ สวัสดิการ โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ (ประมาณ 6-7เดือน) ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยปีละ 5% เบี้ยขยันสูงสุด 610...

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 215 อัตรา

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 215 อัตรา รายละเอียดดังนี้ -บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานจำนวน 30 อัตรา -จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา -ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 176 อัตรา       การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยดราชการ...
สอบราชการ งานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 277 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 277 อัตรา รายละเอียดดังนี้       การรับสมัครพนักงาน ให้ผู้สนใจรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-10...
งานราชการ สอบราชการ

ข่าวดี!! สอบท้องถิ่นรอบ 2 อัตราว่าง กว่า 10,023 อัตรา

หลังจากประกาศผลสอบท้องถิ่นภาค ก,ข, ของการสอบท้องถิ่น ปี 2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีผู้สอบผ่าน ภาค ก,ข, มากถึง 32,369 คนมีตำแหน่งว่างรวมทุกตำแหน่ง 21,605 อัตรา จากข้อมูลเบื้องต้น ที่ผมมีอยู่ มีผู้สอบผ่านภาค ก,ข, ท้องถิ่นส่วนมาก มักจะเป็นตำแหน่ง ระดับวิชาการ (ระดับ 3 เดิม) จบปริญาตรี มากกว่า...

ก กลาง เปิดรับสมัครข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร หลายอัตรา

ก กลาง ประกาศรับสมัครข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง/สำนัก รองปลัด ปลัด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ทางสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต....

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 41 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 41 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ   การรับสมัครพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมสรรพวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และที่หมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพวุธ 4 กรมสรรพวุธทหารอากาศ (ที่ตั้งกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...