สอบราชการ

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายอัตรา!!

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อไปปฏิบัติงานในส่วนกลาง รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งและรายละเอียดงานที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา 2. งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2...
งานราชการ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองทัพอากาศในส่วนของ กรมสารบรรณทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมสารบรรณทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนล่ะ 11,280 บาท/เดือน ค่าครองชีพพิเศษเดือนล่ะ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยการ สาขาการบัญชี -เพศชาย/ เพศหญิง   2.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน...
งานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 32 อัตรา ( 1-22 กันยายน 2560 )

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับงานราชการ กรมป่าไม้ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา อัตราเงินเดือน  11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ -ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป   2.งานราชการ ตำแหน่งช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวนอัตราว่าง 13 อัตรา อัตราเงินเดือน  11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...
สอบราชการ

ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. – 8 ก.ย....

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 ด้วยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 37 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน 1.ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท/เดือน 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง...
งานราชการ

รมว.ศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ชะลอแนวทางการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รมว.ศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา สั่งทบทวนแนวทางการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้เรียนครู ที่คณะอนุกรรมการวางแผนดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เสนอแบบทดสอบการขอรับตั๋วครูของผู้เรียนครู ใน3 แบบ ชี้ ต้องเปิดฟังความเห็นจากทุกฝ่ายก่อน   วันนี้ (24 ส.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติทบทวนแนวทางการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้เรียนครู  ที่คณะอนุกรรมการวางแผนดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เสนอแบบทดสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้เรียนครู ใน 3 แบบคือ แบบที่ 1....
งานราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 13 อัตรา อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ: 15000 - 16500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ทางคอมพิวเตอร์ -ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจุบันเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม...
ข่าวการศึกษา

คุรุสภาจับมือภาคเอกชน จัดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั่ว

  วันนี้( 22 ส.ค.)นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่มีผู้บริหาร และครูสอบถามเข้ามามากว่าเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) อย่างเป็นทางการแล้ว การให้บริการที่เกี่ยวกับงานของคุรุสภา เช่น การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการประสานงานเรื่องจรรยาบรรณ ซึ่งเดิมอยู่ในกลุ่มอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ จะยังคงให้บริการอยู่ใน สพท.เช่นเดิมหรือไม่นั้น ตนขอชี้แจงว่าขณะนี้การให้บริการงานต่างๆ ของคุรุสภา ยังมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ที่ สพท.ทุกแห่งไปก่อน...
งานราชการ สอบราชการ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน 2560

เปิดแล้ว!! กรมพัฒนาที่ดินเปิดสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับงานราชการ พูดได้เลยว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถือได้ว่าเงินดีจริงๆ สำหรับใครที่อยาเข้าทำงานนี้อย่าพลาดโดยเด็ดขาด โอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย สามารถสมัครได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลย ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่...
สอบราชการ

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 40 อัตรา

สมัครด่วนเลย!! โอกาสมาแล้วรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา สามารถไปสมัครด้วยตนเองไม่ต้องสอบภาค ก. สามารถเข้าไปสมัครได้เลยตามรายละเอียดข้างล่างนี้!! ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 จํานวน 40 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1.พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 11 อัตรา...
สอบราชการ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 110 อัตรา

มาแล้ว!! ข่าวเปิดสอบราชการ มาอัพเดทกรมทางหลวงให้ดูกันค่ะ เผื่อใครที่สนใจจะสมัครงานราชการของกรมทางหลวง ก็สามารถสมัครได้เลยค่ะตามคุณสมบัติที่ลงไว้ข้างล่างนี้เลย ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 110 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ 1.สอบราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี...