งานราชการ

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะระดับปริญญาโท - รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสอบ - รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้...
งานราชการ

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 33 อัตรา รายละเอียดดังนี้     การรับสมัครงานราชการ สามารถติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น....
งานราชการ

การขอทราบผลคะแนนการสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

  ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น ได้มีผู้สอบถามและประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก และจึงขอเรียนว่า โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ให้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบในการขอทราบผลการสอบแข่งขันดังกล่าว ซึ่งการขอทราบผลคะแนนสอบ ควรมีดำเนินการ ดังนี้ 1. ส่งอีเมลไปที่ dlaapc2560@gmail.com 2. แจ้งข้อมูลในการสอบ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวผู้สอบ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งที่สมัครสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัคร เป็นต้น 3....
งานราชการ

กรมสรรพมิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมสรรพมิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ในสาขาที่กำหนด -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาที่กำหนด -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่กำหนด -มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี (คลิกอ่านรายละเอียดในการสมัครงาน)   2.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ในสาขาที่กำหนด -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)...
งานราชการกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ กองทัพอากาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการบิน 41 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับพร้อมกับยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14-22 ธันวาคาม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 โทร 0 5328...
งานราชการ

สพฐ.สรุปตัวเลขยอดสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 ว่าง 4,680 สมัคร 19,198 คน

สพฐ.สรุปตัวเลขยอดสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 ใน 56 กลุ่มวิชา ว่าง 4,680 สมัคร 19,198 คน เอกคอมฯ- สังคม- วิทย์ ยอดสมัครเกิน 2 พัน วันนี้( 30 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า...
งานราชการ

ปรับเกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วยปี 61

อนุมัติปรับเกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย สอบ 3 ภาคตามเดิม ส่วนภาค ก เสนอใช้แนวทางเดียวกับ ก.พ.มอบก.ค.ศ.ดูรายละเอียดการสอบ-หน่วยสอบเสนอใหม่ คาดเริ่มใช้สอบครูผู้ช่วย2561 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานก.ค.ศ. เสนอหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่...
งานราชการ

ประกาศ! ผลสอบท้องถิ่น60 เช็ครายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่นี่

ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด) กำหนด วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด) บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำแนกตาม ภาค/เขต และตำแหน่ง (1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3....
งานราชการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุงานราชการ

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่ จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 2.งานราชการ ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000...

มาดู 5 อันดับ อาชีพไหนที่เด็กจบใหม่สามารถเรียกเงินเดือนได้สูงที่สุด?

น้อง ๆ นักศึกษารู้หรือไม่ว่าสาขาที่ตรากตรําตั้งใจเรียนอยู่นั้น จบมาแล้วได้รับเงินเดือนเท่าไหร่? โดยปกติเรทเงินเดือนส่วนใหญ่ของนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ 15,000 บาท(ตามที่กฎหมายกำหนด) แต่ยังมีบางสาขาวิชาที่สามารถเรียกอัตราเงินเดือนได้สูงกว่า วันนี้จึงชวนมาดูกันชัด ๆ ไปเลยว่าอาชีพไหนบ้างที่สามารถเรียกเงินเดือนได้สูงแม้เป็นนักศึกษาจบใหม่   5 อันดับวิชาชีพที่นักศึกษาจบใหม่สามารถเรียกเงินเดือนได้สูงที่สุด 1.วิศวกรรมศาสตร์ (20,000-23,500 บาท) 2.เทคโนโลยีสารสนเทศ (17,500-23,000 บาท) 3.กฏหมาย (15,500-17,000 บาท) 4.ทรัพยากรบุคคล (15,000-20,000 บาท) 5.การเงินและการบัญชี (15,000-18,000 บาท) หากแบ่งฐานเงินเดือนตามระดับวุฒิการศึกษาจะได้เงินเดือนขั้นต่ำ-สูงสุดดังนี้ 1.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย 9,300-10,000 บาท 2.วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา...