fbpx
หน้าแรก บล็อก หน้า 131
งานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่ปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาตร์) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท 2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2...
งานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานราชการ -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา -มีความรู้ความสามารถทาง้านคอมพิวเตอร์   การรับสมัครงานราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ...
สอบราชการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ (วันที่ 28 ส.ค.-15 ก.ย. 2560)

ช่วงนี้มีการเปิดสอบงานราชการหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน หลายตำแหน่ง และหลายอัตรา ให้ผู้ที่จะสอบงานราชการ เตรียมตัวในการสอบไว้เป็นอย่างดีในการสอบ อย่างเช่นงานราชการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทางเพจได้รวบรวมรายละเอียดไว้แล้งดังต่อไปนี้ ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) จำนวนอัตราว่าง 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท ทั้งนี้อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท...
งานธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิป.ตรี ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตำแหน่ง : ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales) หน้าที่และความรับผิดชอบ - แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์ ให้บรรลุตามเป้าหมาย (KPI) -  เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบงาน - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ สร้างสัมพันธภาพและความประทับใจในการใช้บริการของธนาคาร - ปฏิบัติงานประจำออฟฟิศ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามที่ธนาคารกำหนด คุณสมบัติ - อายุไม่เกิน 27 ปี - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา...
สอบตำรวจ งานราชการ

อัพเดท!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ ทั้งชาย/หญิง จำนวน 790 อัตรา

มาอัพเดท!! การเปิดสอบตำรวจกันค่ะ ประกาศเป็นที่แน่ชัดแล้วเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครสอบตำรวจ ของแต่งละตำแหน่ง พร้อมระบุสายสอบที่สามารถเลือกที่นั่งสอบข้อเขียนได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำรวจดังนี้ 1.รอง สว. (สอบสวน) จำนวน 100 อัตรา คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง -เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย -วุฒิ ปริญญตรีทางนิติศาสตร์ -อายุ 18-35 ปี -สูงไม่น้อยกว่า...
งานธนาคาร

KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัคร Call Center (ภาษาไทย) *ไม่มีงานขาย*

  KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัคร Call Center (ภาษาไทย) *ไม่มีงานขาย* งานนี้ทำอะไรบ้าง? >> แนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยใหักับลูกค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆของ KBank Contact Center >> รับฟังปัญหาข้อข้องใจและช่วยเหลือลูกค้าอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด >>...
สอบราชการ

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายอัตรา!!

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อไปปฏิบัติงานในส่วนกลาง รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งและรายละเอียดงานที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา 2. งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2...
งานราชการ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองทัพอากาศในส่วนของ กรมสารบรรณทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมสารบรรณทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนล่ะ 11,280 บาท/เดือน ค่าครองชีพพิเศษเดือนล่ะ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยการ สาขาการบัญชี -เพศชาย/ เพศหญิง   2.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน...
งานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 32 อัตรา ( 1-22 กันยายน 2560 )

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับงานราชการ กรมป่าไม้ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา อัตราเงินเดือน  11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ -ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป   2.งานราชการ ตำแหน่งช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวนอัตราว่าง 13 อัตรา อัตราเงินเดือน  11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...
สอบราชการ

ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. – 8 ก.ย....

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 ด้วยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 37 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน 1.ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท/เดือน 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง...
งานราชการ

รมว.ศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ชะลอแนวทางการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รมว.ศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา สั่งทบทวนแนวทางการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้เรียนครู ที่คณะอนุกรรมการวางแผนดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เสนอแบบทดสอบการขอรับตั๋วครูของผู้เรียนครู ใน3 แบบ ชี้ ต้องเปิดฟังความเห็นจากทุกฝ่ายก่อน   วันนี้ (24 ส.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติทบทวนแนวทางการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้เรียนครู  ที่คณะอนุกรรมการวางแผนดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เสนอแบบทดสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้เรียนครู ใน 3 แบบคือ แบบที่ 1....
งานราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 13 อัตรา อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ: 15000 - 16500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ทางคอมพิวเตอร์ -ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจุบันเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม...

Most Recent

error: สงวนลิขสิทธ์ !!