ข่าวการศึกษา

คุรุสภาจับมือภาคเอกชน จัดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั่ว

  วันนี้( 22 ส.ค.)นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่มีผู้บริหาร และครูสอบถามเข้ามามากว่าเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) อย่างเป็นทางการแล้ว การให้บริการที่เกี่ยวกับงานของคุรุสภา เช่น การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการประสานงานเรื่องจรรยาบรรณ ซึ่งเดิมอยู่ในกลุ่มอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ จะยังคงให้บริการอยู่ใน สพท.เช่นเดิมหรือไม่นั้น ตนขอชี้แจงว่าขณะนี้การให้บริการงานต่างๆ ของคุรุสภา ยังมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ที่ สพท.ทุกแห่งไปก่อน...
งานราชการ สอบราชการ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน 2560

เปิดแล้ว!! กรมพัฒนาที่ดินเปิดสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับงานราชการ พูดได้เลยว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถือได้ว่าเงินดีจริงๆ สำหรับใครที่อยาเข้าทำงานนี้อย่าพลาดโดยเด็ดขาด โอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย สามารถสมัครได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลย ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่...
สอบราชการ

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 40 อัตรา

สมัครด่วนเลย!! โอกาสมาแล้วรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา สามารถไปสมัครด้วยตนเองไม่ต้องสอบภาค ก. สามารถเข้าไปสมัครได้เลยตามรายละเอียดข้างล่างนี้!! ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 จํานวน 40 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1.พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 11 อัตรา...
สอบราชการ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 110 อัตรา

มาแล้ว!! ข่าวเปิดสอบราชการ มาอัพเดทกรมทางหลวงให้ดูกันค่ะ เผื่อใครที่สนใจจะสมัครงานราชการของกรมทางหลวง ก็สามารถสมัครได้เลยค่ะตามคุณสมบัติที่ลงไว้ข้างล่างนี้เลย ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 110 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ 1.สอบราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี...

สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 715 อัตรา

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560 ด้วยสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนัก ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ มีรายละเอียดดังนี้ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ 1.สอบราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน  จํานวน 11 อัตรา 2. สอบราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน...

5 อาชีพเปลี่ยนโลก “บริหาร-ไอที-บัญชี-วิศวะ-สุขภาพ”

  ผู้นำองค์กรยุคปัจจุบันเริ่มมีการตื่นตัว ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อความก้าวหน้า ทั้งในเรื่องการเข้าสู่สังคมดิจิทัล การเชื่อมต่อเครือข่าย และการเกิดสังคมคนทำงาน Gen-Z รวมไปถึงการใช้งานสมาร์ทโฟนในทุกกิจกรรมของผู้คน จนทำให้ต้องปรับตัว และปรับเปลี่ยนบทบาท เพื่อนำพาองค์กรในการสร้างรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน อันเป็นผลทำให้ตลาดแรงงานทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้หางานมีการปรับตามอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง “วรรณชัย ไพบูลย์บารมี” ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปกล่าวว่า จากผลสำรวจข้อมูลตลาดแรงงานของ Experis ธุรกิจการดูแลสรรหาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยพบว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรจนประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานอีก 5 ปีข้างหน้าจะต้องเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสายงาน,...

New Mobile Games You Don’t Want to Miss

What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These...

The Best Tools for Finding New Music and Movies

What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These...

Summer 2016: Which Smartphone Has the Best Camera?

What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These...

How Should You Edit Your Holiday Photos?

What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These...