สอบราชการ,งานราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัด จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง...
สอบราชการ,งานราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวนอัตราว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา -อายุไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันสมัคร   2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์...
สอบราชการ,งานราชการ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. ป.ตรี รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์...
สอบราชการ งานราชการ

กสถ. ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายเข้าสอบท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายเข้าสอบท้องถิ่น โดยระบุไว้ดังนี้ การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน ให้ผู้เข้าสอบท้องถิ่น ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตตรี ต้อใส่เสื้อยืนไม่มีปก ไม้มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวนกางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้ายืดเท่านั้น) ไม่อนุญาตให้สวนนาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆ และห้ามสวมรองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด     ทั้งนี้ให้ผู้ที่จะเข้าสอบแข่งขัน เตรียมอุปกรณ์และเอกสารในการสอบให้ครบ และต้องมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที ก่อนเริ่มสอบ รายละเอียดเพิ่มเติ่มที่: ไฟล์แนบ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้ เป็นไปไม่ได้หากจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 700 บาทต่อวัน

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้ เป็นไปไม่ได้หากจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 700 บาทต่อวัน เพราะค่าแรงที่เสนอมาสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำคนจบปริญญาตรีอีก     จากกรณีที่ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) พร้อมตัวแทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ออกมาเรียกร้องให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 เป็น 600-700 บาทต่อวัน โดยให้เหตุผลว่า ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันนั้น เรื่องดังกล่าว ได้ทำให้ภาคเอกชนออกมาแสดงความคิดเห็นในทันที โดยนายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเมื่อวันที่ ...
สอบราชการ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจากโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่อง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร อัตราเงินเดือน 20,540.- บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ -ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 2.งานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า...
สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Call Center (Thai) *ไม่มีงานขาย* หลายอัตรา!!

  สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลเร็ว! ใครสนใจสมัครด่วน! KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย กำลังตามหาทีมงานเพิ่มอีกครั้งค่ะ ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ  ตำแหน่ง Call Center (Thai) *ไม่มีงานขาย* (สำนักงานแจ้งวัฒนะ) งานนี้ทำอะไรบ้าง? >> แนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยใหักับลูกค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆของ KBank Contact Center >> รับฟังปัญหาข้อข้องใจและช่วยเหลือลูกค้าอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด >> ไม่มีการขายประกัน...
สอบราชการ

ด่วน!! สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบท้องถิ่น ได้แล้ววันนี้

ประกาศตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ได้แล้ววันนี้ ใครสอบเขตไหนบ้างเช็คด่วนเลย!! การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยจะมีการสอบท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ในวันที่ 24 กันยายน 2560 และจะมีการสอบวัดความรู้ความสามรถทั่วไป (ภาค ก.) ในช่วงเช้าเวลา 09.00-11.00 น. และจะมีการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค...
สอบราชการ

ก.ค.ศ.แจงเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ไม่ต่างจากเดิม คาดใช้ทัน 1 ต.ค.นี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า ตนไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัด ทราบแต่เพียงว่า เป็นการปรับวิธีการขึ้นเงินเดือน และเท่าที่ทราบไม่กระทบกับการเรื่องเงินเดือนขึ้นครู และแทบจะไม่แตกต่างกับแบบเดิม เพียงแต่ทำให้เหมือนกับข้าราชการพลเรื่องอื่น ๆ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา...
สอบราชการ

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

ประกาศจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง -เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน กพ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ วิธีการรับสมัครสอบงานราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่...