สอบตำรวจสายอำนวยการ

สตช. รับสมัครตำรวจ หญิง/ชาย ทำหน้าที่ธุรการ (สายอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 350 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน (นายสิบตำรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2562  ดังนี้             รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ สิบตำรวจตรี...

ม.รังสิต เปิดหลักสูตร “กัญชาศาสตร์” เเห่งเเรกของไทย

หลักสูตรกัญชาศาสตร์-หลักสูตรใหม่! ม.รังสิต เปิดสอน “กัญชาศาสตร์” เเห่งเเรกในไทย รับนักศึกษา จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 รับปีการศึกษานี้เป็นครั้งแรก หวังผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รองรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต...
สอบสัญญาบัตร นายร้อยตำรวจ

ตำรวจชั้นประทวน เฮ! ตร. เตรียมรับสมัครสอบเพื่อเข้าอบรมเป็นนายร้อย(สัญญาบัตร) จำนวน 320 อัตรา

รอกันมานาน และหลายปีมากๆ กว่าจะเปิดสอบเลื่อนชั้น จากประทวน เป็นสัญญาบัตร ทั้งที่ควรจะมีทุกปี อย่างน้อยก็ช่วยสร้างและกระตุ้นความหวังในอาชีพการรับราชการตำรวจของตำรวจชั้นผู้น้อย ซึ่งผลพลอยได้ที่ ตร. ได้รับไปเต็มๆ คือ บุคคลากรของ ตร. ต่างทบทวนความรู้ความสามารถของตนโดยการอ่านหนังสือ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งท้ายที่สุดก็ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ แบบนี้มันน่าจะจัดให้ต่อเนื่องนะครับ ที่ผ่านมา...
สอบนายร้อยตำรวจ

สตช. เปิดรับสมัครสอบตำรวจ บรรจุยศ นายร้อยตำรวจตรี หญิง/ชาย 5 กลุ่มงาน จำนวน 153 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (นายร้อยตำรวจ)  ประจำปีงบประมาณ 2562  ดังนี้ การรับสมัครและสอบตำรวจแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 153 อัตรา  รับทั้ง หญิง/ชาย  อายุ 18- 35 ปี...

ราชกิจจาฯ ประกาศ! ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปี รับราชการต่อได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๘ (๕) และมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๐...

สพฐ.เตรียมสร้างแฟลตพักครู หวังสร้างคุณภาพชีวิตความปลอดภัยครู

แฟลตพักครู - เลขาธิการ กพฐ. เผย ไม่ทอดทิ้งครู ปี 61 ซ่อมบ้านพักครูแล้ว 7 พันหลัง เตรียมเสนอแผนสร้างแฟลตพักครูเหมือนแฟลตทหาร-ตำรวจ หวังสร้างคุณภาพชีวิตความปลอดภัยให้เพื่อนครู เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า...

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่มาเก๊า จำนวนหลายอัตรา!!

กรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า จำนวนหลายอัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 30 อัตรา

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน 15,960 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 55 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 55 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 55 อัตราอัตราเงินเดือน 18,000 บาท

กองสลากฯ มอบเงินเกือบ 40 ล้าน ให้กับรพ.ตำรวจสนับสนุนทางการแพทย์

กองสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินเกือบ 40 ล้าน ให้กับ รพ.ตำรวจ เพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ โดยวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับมอบเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนเงิน39,980,000 บาทเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ณห้องประชุมพรหมนอกอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ