ไทยฟู้ดส์

“ไทยฟู้ดส์” ปลดคนออก50% ประธานบอร์ดแจงปรับต้นทุนให้ทันสถานการณ์

ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป ปลดพนักงานฟ้าผ่า 50% ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ด้านประธานบอร์ดยันมีการลดต้นทุน ปรับองค์กรให้มีความเหมาะสม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระแสข่าวปลดพนักงานแบบกะทันหันของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายไก่สด แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ รวมทั้งผลิตจำหน่ายสุกร และอาหารสัตว์ประมาณ 50% ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนกลางได้มีการปรับลดการเช่าชั้นสำนักงานอาคารชินวัตร 3 ลง...
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี - สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของ ก.พ. วิธีสมัครสอบราชการ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8...
สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ จำนวน 29 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ 1.สำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 24 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุด ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:...
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 71 อัตรา

กรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จำนวน 71 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ กรมชลประทานตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.กรมชลประทาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 46 อัตรา 2.ตำแหน่งนายช่างชลประทาน จำนวน 17 อัตรา 3.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา 4.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งตามลิ้งแนบท้ายประกาศนี้ )   วิธีการรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13...
กรมการสัตว์ทหารบก

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 อัตรา  รายละเอียดดังนี้ กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 อัตรา ในตำแหน่งผู้บังคับสุนัข สังกัด กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับเงินเดือนระดับ...
ค่าแรง

ลูกจ้าง 10 ล้านคนรอลุ้นของขวัญปีใหม่! กม.ชดเชยเลิกจ้างเพิ่มเป็น 400 วัน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 256 นายมนัส โกศล  ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  ในฐานะรองโฆษกกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับ 400 วัน ว่า สำหรับความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ได้ผ่านวาระแรกไปแล้ว ขณะนี้กำลังจะประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระที่ 2-3 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางเดือนธันวาคม จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
เลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 350 เขตแล้ว!

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 350 เขต ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนด และประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และต่อมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...
สาขาที่จบมาแล้วตกงาน

กระทรวงแรงงานเผย สาขาวิชาที่จบมาแล้วตกงานมากที่สุด

3 สาขาวิชาที่จบมาแล้วตกงานมากที่สุด นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เผยอัตราการ ‘ว่างงาน’ ในช่วง ก.ย. 61 ที่มีกว่า 373,000 คนทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่วงอายุ 20-24 ปี ที่มีผู้จบในระดับอุดมศึกษาว่างงานมากที่สุด โดยระบุว่า สาขาวิชาที่ว่างงานมากที่สุด คือ 1. พาณิชยศาสตร์ คิดเป็น 20.2% 2.รองลงมา คือ ศึกษาศาสตร์...
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 จำนวน 19 อัตรา รายละเอียดดังนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตำแหน่วงที่เปิดรับสมัคร 1.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คณะศิลปนาฏดุริยางค์) จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย จำนวน 1...
ครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้างเฮ! ศธ.ปรับเกณฑ์เป็น3ปีสอบ‘ครูผู้ช่วย’ได้

วันที่ 28 พ.ย.61 นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงข้อร้องเรียนของกลุ่มศึกษานิเทศก์ กรณีไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ หรือดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ ทำให้กลุ่มศึกษานิเทศก์ ซึ่งไม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่ม แต่เคยเป็นครูชำนาญการ...