โรงพิมพ์ตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโรงพิมพ์ตำรวจ รวม 10 อัตรา

โรงพิมพ์ตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพิมพ์ตำรวจ รวม 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานการพิมพ์ จำนวน 3 อัตราตำแหน่งพนักงานตัด 1 อัตราตำแหน่งพนักงานทำรูปเล่ม...

ราชกิจจาฯ ประกาศ! ลดสมาชิกสภา อบต.เหลือหมู่บ้านละ 1 คน

กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และจุดประสงค์ในการประกาศลดสมาชิกสภา อบต. ครั้งนี้ คือ เพื่อให้คุณสมบัติของสมาชิกและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการกระทำต้องห้ามของนายกและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ด้วย...

ประกันสังคมร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนเกือบ 6 หมื่นราย ขอรับเงินสมทบเกินคืน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการประมวลผลการแจ้งการคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตน โดยการใช้โปรแกรมประมวลผลและจัดส่งหนังสือแจ้งการคืนเงินให้ผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายรายและส่งเงินเกินตามกฎหมายกำหนด ประจำงวดเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเกินมีจำนวนถึง 59,874 ราย คิดเป็นจำนวนเงินต้องคืนผู้ประกันตนจำนวน 59.91 ล้านบาท อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำหนังสือแจ้งให้รับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนคืนส่งถึงผู้ประกันตน...

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงาน 50 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 50 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านจุลชีววิทยา4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเคมี 5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์...

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8  อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500...

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 39 อัตรา

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ชาย/หญิง) จำนวน 39 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา...

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ เริ่ม 1 ก.ค. 62

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้รับบำนาญ สามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพในจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิได้ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง...
สมัครงานการบินไทย

การบินไทยรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ไม่จำกัดอัตรา! ห้ามพลาด งานรัฐวิสากิจดีๆแบบนี้

ด้วยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “WingSpan Services Company Limited” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา!

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Krungthai IT Next Genตำแหน่ง ทนายความชำนาญการ/ ทนายความอาวุโส/ ทนายความ ฝายคดีพิเศษตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส...

อธิบดีกรมอุทยานฯ แจงแล้ว! ปมขึ้นเงินเดือนภรรยา ยืนยันทำโปร่งใส

อธิบดีกรมอุทยานฯ แจงปม ขึ้นเงินเดือนภรรยา 6 เปอร์เซ็นต์ เผยมีกลไกสนับสนุนความโปร่งใส ระบุรอบการประเมินขึ้นเงินเดือน 6 เปอร์เซ็นต์ มีมากกว่า 10 ราย ป.ป.ช.ระบุไม่ใช่ความผิดร้ายแรง-ไม่มีอำนาจดำเนินการทางวินัย จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้ดำเนินการทางวินัยกับนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่ามีการกระทำผิดต่ออำนาจหน้าที่ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับภรรยา 6 เปอร์เซ็นต์ ประจำรอบการประเมินที่ 1 (1...