กองสลากฯ มอบเงินเกือบ 40 ล้าน ให้กับรพ.ตำรวจสนับสนุนทางการแพทย์

กองสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินเกือบ 40 ล้าน ให้กับ รพ.ตำรวจ เพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ โดยวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับมอบเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนเงิน39,980,000 บาทเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ณห้องประชุมพรหมนอกอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชง! รมว.อว.แก้ปัญหาเพิ่มเงิน 1.7 พนักงานมหา’ลัย

พนักงาน มรภ.อุดรธานี ร้องCHES ช่วยแก้ปมเพิ่มเงิน1.7พนักงานมหา’ลัย หลังมหา’ลัยไม่สนใจส่วนCHES วอนรมว.อว.คนใหม่แก้ไขด่วนและขอเพิ่มทั้งระบบ วันที่ ( 19 มิ.ย.)รศ.ดร.พัทธนันท์หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือCHES เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางCHES ได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)อุดรธานีระบุว่าคณะผู้บริหารมรภ.อุดรธานีฝ่าฝืนและปฎิบัติหน้าที่อันมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่1 มิ.ย.2542 ที่มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษที่มีวาระการจ้างที่กำหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างโดยอัตราดังกล่าวให้รวมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลด้วยดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตราอัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตราอัตราเงินเดือน 15,000 -...

เตือน!! ห้ามข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาท ฝ่าฝืนมีโทษสูงถึงจำคุก3 ปีปรับ6 หมื่นบาท

ป.ป.ช.(คณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ)แจ้งเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2543 มาตรา103 บัญญัติว่าห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป.ป.ช.กำหนดโดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมาตรา122 บัญญัติให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ป.ป.ช. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด(ของขวัญ,ของฝาก) ได้หากเป็นการให้กันตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือโดยธรรมจรรยาโดยสรุปได้ดังนี้ 1.กรณีรับให้จากญาติได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายบุตรพี่น้องลุงป้าน้าอาทั้งของตนเองและคู่สมรสซึ่งให้โดยเสน่หารับได้ตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 2.กรณีรับให้จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติรับได้แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินจำนวน3,000 บาท  3.รับได้ถ้าเป็นการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปเช่นการลดราคาการจับฉลากรางวัล ที่มา...

“สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา๒๕๕๙-๒๕๖๐ระหว่างวันที่๑๗- ๒๐มิถุนายน๒๕๖๒ภาคเช้าเวลา๑๐.๐๐น. และภาคบ่ายเวลา๑๔.๐๐น. ณห้องประชุมพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยทางโซเซียลได้มีแชร์คลิปที่สร้างความปลื้มปีติแก่บัณฑิตบิดามารดาญาติพี่น้องที่มาร่วมในพิธีอันทรงเกียรติในวันนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลาที่ทรงพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน...

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานจำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในอวุโส จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพสามัญ สังกัดการแพทย์ จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน 1.ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 78 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ...