ย้ำ! 12 เม.ย.2562 เป็นวันหยุดราชการ – ธนาคาร

ยืนยันด้วยมติ ครม. วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.นี้ เป็นวันหยุดราชการ ทำให้สงกรานต์ปีนี้ ราชการหยุดยาวต่อเนื่องกันรวม 5 วัน 12-16 เม.ย.2562... เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันศุกร์ที่ 12 เม.ย.ที่กำลังจะถึงนี้ มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ ครม. เมื่อวันที่...
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน 1.ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุงานราชการ 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน 1.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ จำนวน 80 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี ...
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง พนักงานส่งสริมการลงทุน (ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการ) จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน...
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร จำนวนหลายอัตรา

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (สมัครและสัมภาษณ์ทันที) จำนวนหลายอัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน 1.ตำแหน่ง Contact Center Walk-in Interview Day...
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา...
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ. เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 70 อัตรา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 70 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000...
สอบท้องถิ่น

ปลัดปรีชา สุขรอด เผยผลสรุปการประชุม สอบท้องถิ่น 8,529 อัตรา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สรุปการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มี.ค. 2562 ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ คือ 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2562  2.กำหนดการสอบแข่งขันออกเป็นกลุ่มภาค/เขต รวม...
สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา

สำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา...