งานราชการ

เฮ! สงกรานต์ปีนี้ หยุดกันยาวๆ กันเลย 5 วัน

วันที่ 27 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี มีมติ ประกาศให้วันที่ 12 เม.ย. 61 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน ถึง วันที่ 16 เมษายน...
งานราชการ

ด่วน!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 400 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-23) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณสมบัติทั่วไป / คุณวุฒิ - สาขาวิชา / คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง / สถานที่ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การไฟฟ้าเขต 1...
งานราชการ

ก.กลาง ท้องถิ่น มีมติ “ปรับบัญชีค่าจ้าง” ลูกจ้างประจำ อบต. เทศบาล อบจ.

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง  (ฉบัยที่ 5) พ.ศ.2561 โดย ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ผู้แทนปลัด ก.ท (ก.กลาง) ได้เปิดเผยว่า ก กลาง ท้องถิ่น ลงมติ "ปรับบัญชีอัตราค่าจ้าง" ลูกจ้างประจำ อบต. เทศบาล อบจ. มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1...
สอบราชการ

สำนักงาน ก.พ. ประกาศยกเลิก “การสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ” (ภาค ก)

สำนักงาน ก.พ. แจ้ง เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 สาระสำคัญ 1. ยกเลิกการสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ 2. การแก้ไขเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม: -ไฟล์เอกสารแนบ 1 -ไฟล์เอกสารแนบ 2
sobrajakan

เปิด 5 อันดับธนาคารปิดสาขา-เพิ่มสาขามากที่สุดในรอบ 3 ปี

จัดอันดับธนาคารที่มีจำนวนสาขาลดลงและเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 ปี ผลพวงจากดิจิทัลแบงกิ้งที่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ผู้ใช้บริการ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง และโมบายแบงกิ้งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารทยอยปิดสาขาย่อยกันไปหลายแห่ง เพื่อลดต้นทุนต่าง ๆ และหันไปพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่มากขึ้น โดยจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มีจำนวนสาขาธนาคารในประเทศไทยลดลง ดังนี้ จะเห็นว่าในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ดิจิทัลแบงกิ้งบูมอย่างหนัก เป็นเหตุให้ธนาคารปิดสาขาไปมากถึง 232 แห่งภายใน 1 ปี และถ้าหากพิจารณาจำนวนสาขาตั้งแต่เดือนมกราคม 2558-มกราคม...

“อยากเป็นครู เรียนที่ไหนดี” จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที

ท่านใดมีบุตรหลาน สนใจจะเรียนครู..และรับทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คณะศึกษาศาสตร์ มมส. ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 354 ทุน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ) จำนวน 7 สาขา..”จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที”

“อยากเป็นครู เรียนที่ไหนดี” จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที

ท่านใดมีบุตรหลาน สนใจจะเรียนครู..และรับทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คณะศึกษาศาสตร์ มมส. ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 354 ทุน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ) จำนวน 7 สาขา..”จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที”
sobrajakan.com

ก.ค.ศ.สั่งตรวจสอบคุณสมบัติหน่วยจัด สอบครูผู้ช่วย แบบใหม่!

บอร์ด ก.ค.ศ.สั่งตรวจสอบคุณสมบัติหน่วยจัดสอบครูผู้ช่วยแบบใหม่  มหา’ลัยนอกระบบหมดสิทธิจัดสอบ วันที่ (22 ก.พ.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้สอบถามความคืบหน้า การจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แบบใหม่ ซึ่งคาดว่า จะเริ่มสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เพื่อบรรจุให้ทันในเดือนตุลาคม 2561 โดยในส่วนของการจัดสอบภาค ก...
งานราชการ

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายอัตรา!!

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต  รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 2.งานราชการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...