งานราชการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท จำนวนว่าง 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาด ทางการค้าระหว่างประเทศ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -...
งานราชการ

สุดยอด! เด็ก ม.2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบ IELTS ได้คะแนนระดับ 8 ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก

  เป็นที่ฮือฮามาก สำหรับ ข่าว เด็ก ม.2 สอบผ่านการสอบ IELTS ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติ ที่เป็นมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก โดย เฟสบุ๊คคุณ Aksornsri Chatsri ได้โพสต์ นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ว่า Congratulations! เด็กชายชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด (Bonus) ม.2/14 EP, KKW โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ผ่านการสอบ IELTS...
งานราชการ

ลือหึ่ง!! กศน.เล็งยุบตำแหน่ง “ครูเร่ร่อน”

ลือสะพัด กศน. เตรียมยุบตำแหน่งครูสอนเด็กเร่ร่อน เปลี่ยนเป็น ครู ศรช. ชี้ขัดนโยบาย “ลุงตู่” ที่ต้องการลดความเหลื่อม วันนี้ (2 ต.ค.) ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นเครื่องมือของรัฐ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้ดีที่สุด จึงมอบหมายให้ กศน.เร่งดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มให้ทั่วถึงให้มากที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นั้น...

แห่ยกเลิก 552 หลักสูตรคอร์สคูปองพัฒนาครู เหตุแม่พิมพ์เมินอบรม-หน่วยจัดไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู ว่า กรณีที่นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มอบหมายให้ สพค.ดูแลโครงการนั้น ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน มีครูลงทะเบียนในระบบ 314,191 คน ลงทะเบียนอบรม...
งานราชการ,สอบราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ หลายอัตรา!!

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับงานราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมการฝึกอาชีพปฏิบัติการ(ด้านพลศึกษา) จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา ทางนันทนาการทางการจัดการกีฬา - ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ....
งานราชการ,สอบราชการ

ด่วน!! เปิดสอบสัสดี จำนวน 100 อัตรา ประจำปี 2561

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2561 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด และะเสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร จํานวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบสัสดี 1.สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา) 2.เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ในปี...
สอบครู งานราชการ,สอบราชการ

สพฐ.เร่งบรรจุครูทดแทนอัตราเกษียณ!!

ก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณครู สพฐ. 100% “บุญรักษ์”ยืนยันเปิดเทอม2 โรงเรียนมีครูสอนนักเรียนแน่นอน ผู้ปกครองไม่ต้องกังวล การศึกษาขั้นพื้นฐานแจงแล้ว วันนี้(29ก.ย.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวความกังวลว่าในโรงเรียนที่มีครูเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 จำนวนมากนักเรียนจะได้รับผลกระทบ เพราะไม่มีครูสอนหนังสือนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้รวบรวมตัวเลขครูเกษียณฯ ในสิ้นปีงบฯนี้แล้ว พบว่า มีครูเกษียณฯ ทั้งสิ้น 19,962 คน ใน 11,326 โรงเรียน...
งานราชการ,สอบราชการ

นศ.ครู ทุกชั้นปี เตรียมตัว!! สมัครทุนครูคืนถิ่น จำนวน 25,000 ทุน

ข่าวไม่เป็นทางการ นศ.ครู ทุกชั้นปี เตรียมตัวเพื่อรับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 25,000 ทุน เร็วๆนี้ ซึ่งมรายละเอียดดังนี้ สกอ. จะคัดเลือก นศ. ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1-5 เพื่อรับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 25,000 ทุน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน ในเร็วๆ นี้ - วิชาที่จะสอบคือ 1) จิตวิญญาณความเป็นครู - 40% 2)...
งานราชการ

‘คุรุสภา’อนุมัติต่อตั๋วครูให้’ครูจอมทรัพย์’

คณะอนุกรรมการดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา อนุมัติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ "ครูจอมทรัพย์" หลังยื่นหนังสือขอต่อใบครูฯ ยึดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะต้องห้าม กรณีต้องโทษ วันนี้ (27 ก.ย.) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า   ในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ที่มีดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการพิจารณากรณี น.ส.จอมทรัพย์ ศรีบุญหอม หรือ ครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร...
งานราชการ,สอบราชการ

กรมท่าอากาศยาน เปิดสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 178 อัตรา

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอบุลราชธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานแม่สอด...