sobrajakan

วางยุทธศาสตร์ชาติเคลื่อนปฎิรูปการศึกษา

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เสนอ 6 ประเด็นใช้ขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษา วันนี้ 21 พ.ย.60 ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯว่า คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานได้มานำเสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใน 6 ประเด็นคือ 1.การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งตรงกับการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม 2.การพัฒนาศักยภาพตลอดชีวิต ที่ตรงกับการปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต 3.ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ซึ่งตรงกับการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นหลักของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเรียนการสอนได้เสนอถึงการปรับรูปแบบโดยดึงดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอน...
สอบราชการ

สพม.36 ประกาศรับสมัครครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤษ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 14 อัตรา รายละเอียดดังนี้   การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารการรับสมัคร:...
งานราชการ

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 29 อัตรา

ประกาศกรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 29 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ -รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด) -รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง...
งานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 2.งานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500...
งานราชการ สอบราชการ

ด่วน! รับครูพัฒนาท้องถิ่น 2.7 หมื่นคน รับสมัคร 27 พ.ย.-8 ธ.ค.60 นี้

รับครูพัฒนาท้องถิ่น 2.7 หมื่นคน รับสมัคร 27 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2560 สอบอัตนัย 28 มกราคม 2561จบเกรด 3.00 บรรจุภูมิลำเนาเดิมทันที เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้...
สอบราชการ งานราชการ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 18,020-19,830 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 2.งานราชการ ตำแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 บาท...
สอบราชการ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน จำนวน 31 อัตรา

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 31 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน   3.ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา อัตราเงินเดือน...
สอบราชการ

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา รายลเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรอง -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา (ปวส.)   2.ตแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ...

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสมัครสอบงานราชการ หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา(คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)   ตำแหน่งที่ 1.2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 1.3...
งานราชการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครงานราชการ จำนวน 26 อัตรา

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 26 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ ระดับปริญญาโท ดังนี้ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท/เดือน   2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250...