สอบราชการ

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลพนักงานราชการทั่วไป 368 อัตรา!!

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 368 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 37 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :...
สอบราชการ

“กรมท้องถิ่น” อุ้ม 82 “ครูผู้ช่วย” พ้นทุกข์ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

"กรมท้องถิ่น" ช่วยผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้ง 82 ราย พ้นบ่วงไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ประสานขอคุรุสภาออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 31,895 คน และได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 10,921 คน มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18 –...
สอบราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (สสจ.หนองคาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: วุฒิ ปวท. 10,840 - 11,930 บาท วุฒิ ปวส. 11,500 – 12,650 บาท     การรับสมัครงานราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณะสุขหนองคาย...
sobrajakan

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน รายบะเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน   การรับสมัครงานงานราชการ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามรถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561...

พนง.มิตซูบิชิ แอร์ เฮ ! เจรจายุติ รับโบนัสมากสุด 7.7 เดือน แถมมีบวกเพิ่ม

สหภาพแรงงานมิตซูฯ เฮ ! ประกาศชัยชนะ เจรจายุติ ได้โบนัส 7.7 เดือน แถมมีบวกเพิ่ม ส่วนปมขึ้นเงินเดือน 400 ตกไป เหลือ 362 บาท + ประเมินผล จากกรณี บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด...
งานราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกบรรจุงานราชการ (วุฒิ ป.ตรี)

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก   การรับสมัครงานราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง...
งานราชการ สอบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท (สมัครออนไลน์) รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านการเกษตร) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000...
งานราชการ

กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (วุฒิ ปวส.)

ประกาศ กรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: รับวุฒิ ปวส. ด้านเลขานุการ ด้านการบัญชี ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์หรือการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   การรับสมัครงานราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เลขที่ 1887 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง...
สอบราชการ

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักงบประมาณและการเงิน 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. บุคลากร 4. นักบริหารงานทั่วไป 5. นักบริหารงานขาย 6. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ การรับสมัครสอบ เปิดสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://www.tot.co.th > สมัครงานทีโอที http://second.recruit.tot.co.th/  

หนุ่มงง นั่นตาใคร?? เมื่อตากล้องหวังดี – อยากให้บัณฑิต ได้ภาพที่ดีที่สุด…!!

ผ่านไปไม่นานกับบรรยากาศงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ความรู้สึกการฝึกซ้อมรับปริญญาครั้งแรกของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ยังคงฟุ้งอยู่ภายในความรู้สึก เมื่อถึงวันรับปริญญาจริง ซึ่งก็มีเพียงครั้งเดียว และโอกาสเดียวที่ทุกคนอยากจะเดินเข้าไปยื่นมือรับปริญญาบัตรจากผู้พระราชทาน หรือมอบปริญญาบัตรให้ เป็นความกังวล ที่นิสิตนักศึกษาทุกคนต้องเผชิญ อีกสิ่งหนึ่งคือ ช่วงที่ยื่นมือรับปริญญาบัตร ภาพที่ออกมาจะเป็นเช่นไร ก็คงไม่มีใครรับรู้ได้ และในทุกๆ ครั้งที่มีการรับปริญญาก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าความโชคร้ายนั้นจะเกิดขึ้นกับผู้ใด นิสิตนักศึกษาเหล่านี้ จะมารับรู้อีกทีก็ตอนที่ ภาพถ่ายรับปริญญาบัตร เดินทางมาส่งถึงบ้าน เปิดกล่องออกมาก็ต้องลุ้นระทึกกันว่า จะโป๊ะแตก หลับตา หรือเอียงในองศาที่ไม่ถูกต้อง เมื่อไม่นานมานี้ เพจ...