งานราชการ สอบราชการ

ประกาศผลสอบท้องถิ่น ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านท้องถิ่น ได้ที่นี่!!

ประกาศผลสอบท้องถิ่น รายชื่อผู้สอบผ่านท้องถิ่น ข้อเขียน (ภาค ก และ ข ) ประจำปี 2560 สำหรับใครที่เข้าเว็บยาก หรืออยากดูรายละเอียดต่างๆ สามารถตรวจสอบผลการสอบท้องถิ่น ได้แล้วที่นี่ ประเภทวิชาการ ผลสอบท้องถิ่น ประเภทวิชาการ สำหรับคนที่เข้าไม่ได้เนื่องจากเว็บล่ม ผมรวบรวมให้แล้วทุกภาค ทุกเขต >>ภาคกลาง เขต1 https://drive.google.com/open?id=1XIJQyXGFkmKGcmYKFVaMV8b6Fi7Bx5hg >>ภาคกลาง เขต2 https://drive.google.com/open?id=1RJUxdxNYKwR17PKRPjxk_hdXw3qPBtBv >>ภาคกลาง เขต3 https://drive.google.com/open?id=19CBQra_rGLMx5W28cZFz0LEgfG65Tx-s >>ภาคใต้ เขต1...
งานราชการ

ก.กลาง กำหนดรับสมัครสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น 20 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ทั้งการเลื่อนระดับสูงขึ้นและการเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น...
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศผลสอบท้องถิ่น รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ภาค ก และ ข ) ประจำปี 2560

ประกาศผลสอบท้องถิ่น รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ภาค ก และ ข ) ประจำปี 2560 คณะกรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบรรจุบลุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ภาค ก และ ข ) ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดการประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ก...
สอบราชการ

อนุมัติแล้ว!! นายสิบตำรวจ ปราบปราม ปี 2561 จำนวน 5,000 อัตรา

อนุมัติแล้ว!! อย่างเป็นทางการแล้ว นายสิบตำรวจปราบปราม ประจำปี 2561 จำนวน 5,000 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ: วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ทุกสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด (ต้องจบแล้วเท่านั้น)   นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561 รับ 5,000 อัตรา 17 หน่วยงาน   นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม อายุ...
งานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับสมัครงานราชการ จำนวน 50 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าเป็นข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 60 ถึงวันที่ 12 ม.ค. 61 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61 โดยจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ...
งานราชการ สอบราชการ

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) อัตราเงินเดือน 21,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา และ (2) เป็นผู้มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 495 คะแนน -...
งานราชการ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาด...
งานราชการ สอบราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ -เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 2.งานราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง...
งานราชการ สอบราชการ

กยศ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มี่รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 30 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,350 บาท ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา วิธีการรับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 6 พฤษจิกายน 2560   รายละเอียดเพิ่มเติมที่: เอกสารแนบ  
สอบราชการ งานราชการ

เปิดตารางสมัครแกต-แพต 9 วิชาสามัญ ปี 61

ทปอ.เน้นย้ำแกต-แพทในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 สอบเพียงรอบเดียว สมัคร 22 พ.ย.-25 ธ.ค.60 นี้ วันนี้ 30 ต.ค. 60 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม กรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)เปิดเผยว่าเนื่องจากมีนักเรียนสอบถามเกี่ยวกับการสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพตและ วิชาสามัญ 9 วิชาเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561รอบ2-5ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไรนั้นขอย้ำว่าแกตและแพตที่จะใช้ในระบบทีแคสจะมีการสอบเพียงรอบเดียวโดยสมัครสอบวันที่ 22พ.ย.- 25 ธ.ค.60ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 22พ.ย.-26...