SCG ศูนย์บริการและจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา!!

0
3008
views
งานราชการ

SCG HOME SOLUTION  ศูนย์บริการและจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ประจำ ร้าน SCG HOME SOLUTION สามพราน จ.นครปฐม

*** วิธีการรับสมัคร ***
สมัครได้ตัวตนเอง
วันที่ : วันศุกร์ดี ที่ 8 ธันวาคม 2560
เวลา : 8.30 – 10.00 น.
สถานที่สมัครงาน : ร้าน SCG HOME SOLUTION สาขา สามพราน

คุณสมบัติ
– อายุ 20 – 35 ปี
– ไม่จำกัดเพศ
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
– ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-5861993
โทร 090-1976942

*** สวัสดิการ
– ค่าจ้างรายเดือน
– เงินตามวิชาชีพ/ทักษะ
– เงินค่าตำแหน่ง
– Incentives
– เงินพิเศษเมื่อพ้นทดลองงาน
– เบี้ยขยัน
– เบี้ยเลี้ยง
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– เครื่องแบบพนักงาน
– ค่าล่วงเวลา

*** เอกสารสำหรับสมัครงาน
1.รูปถ่าย
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
5.สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย ถ้ามี)
7.ใบขับขี่ ตัวจริง และ สำเนา
8.ผลตรวจประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี)

งานราชการ